Friday, August 8, 2014

പുസ്പം

ആരുവാങ്ങുമിന്നാരു ആരുവാങ്ങൂമീ..
രാവിലെ ഹംക്കേ അനക്കെന്താണൊരു മുക്കലും മൂളലും?
മൂളലല്ല വിക്രം സര്‍, ശോകഗാനമാണ്..
വൈ ശോകം? അതിനിപ്പിറപ്പത്തൊരു അ ഫിറ്റു ചെയ്താല്‍ അശോകനായി. ശോകമില്ലാത്തവന്‍. കാര്യം പറയെടേ, പത്തു മിനിട്ടിലെറങ്ങീല്ലേ ട്രയിനതിന്റെ പാട്ടിനു പോവും..
ഓണത്തിനു പൂ വരൂല്ലാന്ന്?
പിന്നെ പൂവെവിടെ പോന്ന്? ദുഫായിക്കോ? ആരക്രമം കാണിച്ച്?
ആരുമക്രമം കാണിച്ചതല്ല വിക്രം സര്‍, പെയിന്റു കമ്പനിക്കാരു പൂ, പൂന്തോട്ടോം പൂക്കാലോമടക്കം വാങ്ങി പെയിന്റാക്കുന്നു.
ങ്ങേ..ഇതാദ്യത്തെ സംഭവമല്ല, പുയാപ്ലക്കോരയെന്നു പറയുന്ന ഉണ്ണിമേരി മീനിന്റെ കഴുത്തേലെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിളക്കത്തിനു കോസ്മറ്റിക് വാല്യു ഉള്ളതും അതു വിപണിയിലില്ലാത്തതും തമ്മിലു ബന്ധമുണ്ടെന്നും ചിലര്‍.
മീനേലും കോസ്മറ്റിക്സോ?
മീനേ മാത്രമല്ലെടേ, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൗന്ദര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടു കാടു കടന്നു നാട്ടിലും നാടു കടന്നു മറുനാട്ടിലും...
 അങ്ങനേം?
ഡാ തുറന്ന വിപണിക്കു ഗുണവുമുണ്ട് ദോഷവുമുണ്ട്.
ഗുണമെന്തര്?
നെന്നെ പോലുള്ള പിശാശുക്കള് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ കൊട്ടിപ്പാടി സേവ നടത്തുന്നു. പുതിയ രാജവംശത്തിന്റെ ആടയാഭരണങ്ങളണിയുന്നു.
ദോഷം?
നിന്റെ മരക്കൊമ്പിലപ്പറത്തേ മരക്കൊമ്പേലെ കാതലിക്കു കൊടുക്കാന്‍ നീ കണ്ടു വെച്ച വനപുസ്പത്തിനു പോലും പേറ്റന്റ് സായിപ്പിനാരിക്കും.
ഹും.
ഇനിയാ വന പുസ്പത്തിനെന്തേലും കോസ്മിക് വാല്യുവൊണ്ടേ, നീ ആ പുസ്പം സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കാണൂല്ല. നമ്മടെ നാടന്‍ കൊഞ്ചിന്റെ ഗതിയാവും..
നാടന്‍ കൊഞ്ചിനെന്തു ഗതി?
നാടന്‍ കൊഞ്ചിനു മറുനാടേ ഗതി. നിനക്ക് കാടും. ഡാ പാതിരാത്രി വള്ളത്തേ റാന്തലും കത്തിച്ചിരയിട്ടു പിടിച്ചു വരുന്ന മുഴുത്ത കുട്ടനാടന്‍ കൊഞ്ച് നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കണി പോയിട്ടു സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കാണാന്‍ കിട്ടൂല്ല. രാവിലെ തകഴിലെ പഴയ കടത്തില്‍ അല്ലേലിപ്പഴത്തെ പാലത്തില്‍ പോയി നിന്നാ, ചിലപ്പോ എക്സ്പോര്‍ട്ടു കാരു മുറിച്ചു വിട്ട കാലുകളു കിട്ടും. നെന്റെ ഒരു കയ്യിന്റത്രേം വലുപ്പമുള്ളത്.
അപ്പോ കൊഞ്ച്?
ഫോര്‍ഗെറ്റ് കൊഞ്ച്. അഞ്ചും കഴിഞ്ഞേഴു നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് അത് കൊച്ചി വഴി യാത്രയാവും.
അപ്പോ എന്റെ പുസ്പം.
നിനക്കു മിടുക്കുണ്ടേല്‍, മൂലയ്ക്കു ധനമുണ്ടേല്‍ പേറ്റന്റെടുക്കാം സ്വന്തമാക്കാം. വിധത്തിലും തരത്തിലും ബ്രാന്ഡ് ചെയ്തു വിറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂലയ്ക്ക് മുതല്‍ കൂട്ടാം.
അപ്പോ ഈ ഓണത്തിനു മലയാളി പൂവിടാനെന്തോ ചെയ്യും?
ഡാ, കുക്കുംബര്‍ ഇ‍ഡിയറ്റ്, വെജിറ്റബിള്‍ ഗോസ്റ്റ്, പത്തായത്തിലോണമുണ്ടേ പൂ ചൈനേന്നും വരും. ലുക് എലൈക്. ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജന്‍. അതാണു തുറന്ന വിപണി.
ങ്ങേ,
വായടക്കെടേ. നൂറ്റൊന്നു കൂട്ടം കാപട്യം തൊട്ടുകൂട്ടി നിത്യജീവിതമുണ്ണുമ്പോ അതു പോതും. വേണേ ബിവറേജസ്സീന്നൊരു കുപ്പി വാങ്ങി വാങ്ങി നിലംതൊടാതടിച്ച് വാളും വെച്ച് പൂക്കളമാക്കിക്കോ.
അപ്പം..
ലേറ്റാവുന്നു പിശാശേ.. ട്രയിനതിന്റെ പാട്ടിനു പോവും. നീ മരത്തേലോട്ട് ചെല്ല്, ചല്‍..
 

1 comments:

Post a Comment